BSK Return S.A.www.zbrojarnia.com.pl

BSK Zbrojarnie | Pręty zbrojeniowe

https://www.zbrojarnia.com.pl/

W Zbrojarniach Grupy Kapitałowej BSK Return oferowane są usługi prefabrykacji stali zbrojeniowej. Poszczególne elementy powstają z uwzględnieniem szczegółowych zapisów w dokumentacji technicznej. Wykorzystuje się je w branżach: drogowej, kolejowej, budownictwa kubaturowego, przemysłowego, obiektów użyteczności publicznej oraz budownictwa wielorodzinnego. Często decydują się na nie inwestorzy prywatni. Wśród gotowych wyrobów znajdują się kosze do pali fundamentowych oraz ściany szczelinowe. Pozyskane wyroby wykonywane są zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi, co potwierdzają certyfikaty hutnicze. Prefabrykacja zbrojeń budowlanych w tym miejscu jest realizowana wzorcowo.

BSK Return S.A.
Tel.:326709670
Towarowa 22
42-400Zawiercie
śląskie
REGON: 270164519